FIRST: Girişimci, üretken, bilim ve teknolojiyi destekleyen Dean Kamen 1989 yılında FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) Vakfı’nı kurmuştur. Bu vakfın amacı gençleri STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanına yönlendirmektir. Aynı zamanda bireylerin özgüvenini artırmak, yaşam becerilerini geliştirmek ve toplumsal farkındalık yaratmak vakfın amaçları arasındadır. FIRST’ün misyonu gençleri heyecanlı, mentor tabanlı bilim ve teknoloji alanlarında yetenekleri geliştirmelerini sağlayan, yenilikçi olmaya yönlendiren ve liderlik, iletişim gibi hayat becerilerini geliştirmelerini sağlayan programların bir parçası yaparak teknoloji ve bilim alanında liderler olmaları için ilham vermektir. FIRST Vakfı’nın ayrıca 4 farklı programı vardır. Bunlar;

FLL JUNIOR: Daha küçük yaş gruplarına hitap eder, legolarla çalışılır.

FLL: Legolarla küçük robotlar tasarlanır.

FTC: Gerçek dünya mühendisliğine yakın, yapım süreci uzun, küçük robotlar tasarlanmaktadır.

FRC: Gerçek dünya mühendisliğine yakın, büyük ebatlı robotlar tasarlanmaktadır.

Biz bu programların FTC kısmında yer alıyoruz.

FTC (First Tech Challenge): Gerçek dünya mühendisliğine yakın, yapım süreci uzun küçük robotlar tasarlanır. 7. ve 12. sınıflar arasındaki öğrenciler katılabilir. Takım, maksimum 15 kişiden oluşur. Mühendislik prensiplerini kullanarak robot tasarlanır, inşa edilir ve programlanır. Robot kiti yıldan yıla tekrar kullanılabilir ve çeşitli Java tabanlı programlama seviyeleri kullanılarak kodlanabilir. Stratejik problem çözme, organizasyon ve takım çalışması yeteneklerini geliştirmek için en uygun ortamdır. Yarışma, topluma ulaşma ve tasarım alanlarında ödül kategorileri vardır. Bu ödüllerin çoğunun bir ortak maddesi vardır ve bu da “Mühendislik Not Defteri” nin olmasıdır. Mühendislik not defterinde ilk olarak takımımızın üyelerinden, amacımızdan, yıl içinde robotu hangi aşamalardan geçerek yaptığımızdan bahsederiz. Ayrıca, bu defterin içinde sponsorluk ve sürdürülebilirlik planları da bulunmaktadır.